Zespół Szkół Nr 122 Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa, Szkoła Podstawowa Nr 351 w Warszawie

Kontakt

Nazwa szkoły: Zespół Szkół Nr 122 Gimnazjum Nr 51 im. Bolesława Prusa, Szkoła Podstawowa Nr 351 w Warszawie
E-mail szkoły: gim51@wp.pl
Telefon: 022 836 64 18
Adres szkoły: ul. Jana Olbrachta 48/56 01-111 Warszawa